Prekių pirkimo sąlygos

 

1. Bendrosios nuostatos

Šios Pirkimo – pardavimo taisyklės (toliau – “Taisyklės”) yra dokumentas, kuris nustato Pirkėjo ir Pardavėjo tarpusavio teises, pareigas ir atsakomybę įsigyjant prekes elektroninėje parduotuvėje svaistiklis.lt (toliau – “el.parduotuvė”).

2. Pirkimo – pardavimo sutarties sudarymo momentas

 • Sutartis tarp Pirkėjo ir Pardavėjo laikoma sudaryta nuo to momento, kai Pirkėjas el.parduotuvėje, suformavęs prekių krepšelį, nurodęs pristatymo adresą, pasirinkęs apmokėjimo būdą ir susipažinęs su Pardavėjo taisyklėmis, paspaudžia mygtuką “Užsakyti”.
 • Kiekviena sutartis sudaryta tarp Pardavėjo ir Pirkėjo yra saugoma el.parduotuvėje.

3. Pirkėjo teisės

 • Pirkėjas turi teisę pirkti prekes el.parduotuvėje šių taisyklių ir el.parduotuvės nustatyta tvarka.
  • Pirkėjas turi teisę atsisakyti prekių pirkimo – pardavimo sutarties su el.parduotuve, išskyrus atvejus, kai pirkimo – pardavimo sutarties negalima atsisakyti, pagal Lietuvos Respublikos įstatymus.

4. Pirkėjo įsipareigojimai

 • Pirkėjas privalo priimti užsakytas prekes ir už jas atsiskaityti.
 • Jeigu pasikeičia Pirkėjo registracijos formoje pateikti duomenys, Pirkėjas privalo kaip įmanoma greičiau juos atnaujinti.
 • Jei Pirkėjas prekių pristatymo metu be svarbių priežasčių atsisako priimti prekes, jis privalo padengti prekių pristatymo išlaidas ir sumokėti 50 € baudą.
 • Pirkėjas, naudodamasis el.parduotuve, sutinka su šiomis pirkimo – pardavimo taisyklėmis ir privalo jų laikytis.

5. Pardavėjo  teisės

 • Jei Pirkėjas bando pakenkti el.parduotuvės darbui ar stabiliam veikimui, Pardavėjas gali be išankstinio perspėjimo apriboti, sustabdyti galimybę naudotis el.parduotuve arba išskirtiniais atvejais panaikinti Pirkėjo registraciją.
 • Pardavėjas dėl svarbių aplinkybių ar priežasčių gali laikinai arba iš viso nutraukti el.parduotuvės veiklą apie tai iš anksto nepranešęs Pirkėjams.
 • Pardavėjas gali  vienašališkai pakeisti šių taisyklių sąlygas.

6. Pardavėjo įsipareigojimai

 • Pardavėjas įsipareigoja sudaryti sąlygas Pirkėjams tinkamai naudotis el.parduotuvės paslaugomis.
 • Pardavėjas įsipareigoja pristatyti Pirkėjo užsakytas prekes Pirkėjo nurodytu adresu per sutartą pristatymo laikotarpį.
 • Pardavėjas dėl svarbių aplinkybių negalėdamas pristatyti Pirkėjo užsakytos prekės įsipareigoja pasiūlyti analogišką prekę, o Pirkėjui atsisakius priimti prekės analogą, per 48 valandas grąžina Pirkėjui sumokėtus pinigus jeigu Pirkėjas už prekes sumokėjo iš anksto.

7. Prekių pristatymas

 • Prekes pristato pats Pardavėjas arba Pardavėjo įgaliotas atstovas.
 • Prekių pristatymo metu Pirkėjas privalo patikrinti siuntos būklę.
 • Pastebėjęs siuntos pažeidimą, Pirkėjas siuntos turi nepriimti ir nepriėmimo priežastis pažymėti siuntos važtaraštyje. Pirkėjui priėmus prekę ir pasirašius važtaraštį be pastabų, laikoma, kad siunta priduota tvarkingai.

8. Daiktų grąžinimas

 • Prekių grąžinimas vyksta vadovaujantis 2001m. birželio 29d. Lietuvos Respublikos Ūkio ministro įsakymu Nr. 217 “Dėl daiktų grąžinimo ir keitimo taisyklių patvirtinimo”.
 • Daiktas turi būti grąžinamas toje pakuotėje, kurioje jis buvo pristatytas. Pakuotė turi būti nesugadinta, švari.
 • Pirkėjas prekes grąžina savo transportu ir išlaidomis.
 • Kai grąžinama nekokybiška prekė, Pardavėjas įsipareigoja pasiimti nekokybišką prekę ir ją pakeisti analogiška preke. Tuo atveju kai Pardavėjas neturi analogiškos prekės, Pardavėjas grąžina Jums už prekę sumokėtus pinigus.

9. Atsakomybė

 • Pirkėjas yra visiškai atsakingas už registracijos formoje pateiktų duomenų teisingumą. Jei Pirkėjas nepateikia tikslių duomenų registracijos formoje, Pardavėjas neatsako už dėl to atsiradusius padarinius.
 • Pirkėjas atsako už veiksmus, atliktus naudojantis el.parduotuve.
 • Pirkėjas atsako už atpažinimo kodo perdavimą trečiosioms šalims. Jeigu trečiosios šalys naudojasi Pirkėjo atpažinimo kodu, Pirkėjas atsako už trečiosios šalies atliktus veiksmus.
 • Pardavėjas neatsako už kitų įmonių tinklalapiuose pateiktą informaciją, net jeigu Pirkėjas patenka į šiuos tinklalapius per Pardavėjo el.parduotuvėje esančias nuorodas.
 • Atsiradus žalai, kaltoji šalis atlygina kitai šaliai atsiradusius nuostolius.

10. Informacijos siuntimas

 • Pardavėjas visus pranešimus siunčia Pirkėjo registracijos formoje pateiktu elektroninio pašto adresu.
 • Pirkėjas visus pranešimus ir klausimus siunčia Pardavėjo el.parduotuvės skyriuje “Kontaktai” nurodytu adresu ar elektroninio pašto adresu.

11. Baigiamosios nuostatos

 • Šioms taisyklėms yra taikoma LR teisė.
 • Visi nesutarimai, kilę dėl šių taisyklių vykdymo, yra sprendžiami derybų keliu. Nepavykus susitarti, nesutarimai yra sprendžiami LR įstatymų nustatyta tvarka.